Bediening van kookplaten

De bediening van de kookplaat is geëvolueerd van robuuste draaiknoppen naar volledig elektronische slide-toetsen. Een variant hiervan zijn de tiptoetsen waarmee de stand van het vermogen verhoogd of verlaagd kan worden. Op de nieuwste kookplaten kan men ook de digitale bediening vinden. De temperatuur kan hier zeer accuraat ingesteld worden. Ook na het koken wordt het aantal graden van de vuren aangegeven. Dit verhoogt natuurlijk de veiligheid. Traditioneel werd de bediening van de kookplaat op het frontpaneel van de kast of lade onder de kookplaat gevestigd. Bij sommige platen gebeurde dit zelfs aan de onderzijde van de dampkap of op de muur achter de kookplaat. Van restwarmte-aanduiding - een verklikker die aangeeft dat de plaat na het koken nog warm is - was er toen nog geen sprake. Dit feature dat op bijna alle moderne elektrische kookplaten voorkomt draagt bij tot de veiligheid van de gebruiker. Over de jaren heen kwam de bediening dichter bij de kookplaat zelf te staan. Ze werd gehecht aan de zijkant of voorzijde van de kookplaat. Er bestaan zelfs kookplaten met een bediening langs twee kanten. Dit is ideaal voor de moderne kookeilanden.

Moderne bedieningen bieden een grotere vermogensvariatie en geven op elk moment aan of de plaat nog warm is. De ‘stop’ and ‘go’ schakelt het vuur automatisch uit wanneer u even niet op het vuur kan letten waardoor de kookplaat een stuk veiliger is geworden. Om zeker te zijn van een functionele bediening moet deze een goede grip bieden en makkelijk te bedienen zijn. Touch toetsen moeten groot genoeg zijn en mogen natuurlijk niet te dicht tegen elkaar staan. De toetsen staan best niet te dicht bij de vuren om optimale veiligheid te waarborgen. In tegenstelling tot vroeger bestaat er een uitgebreid aanbod in bedieningsconcepten voor de vermogensregeling.Ook zijn er vaak standen aangebracht met verschillende functies. Bij de smeltfunctie wordt de kookplaat verwarmd tot ongeveer 37°C. Deze lage temperatuur is ideaal voor het smelten van chocolade, het rijzen van meelgerechten of verwarmen van de babyfles. De warmtehoudfunctie is gemaakt om klaargemaakte gerechten op temperatuur te houden. De kookplaat wordt hier verwarmd tot ongeveer 70°C. De boosterfunctie zorgt voor een snel bereiken van de gewenste temperatuur wat ideaal is voor het dichtschroeien van vlees of vis of het aan de kook brengen van water.

Duo verhitter

Bij de grote kookelementen bestaat in moderne kookplaten de mogelijkheid om de buitenste ring afzonderlijk in en uit te schakelen. Het is hiermee mogelijk om met kleine potten en pannen te koken op de grotere vuren zonder veel energie te verspillen.

Speedring vuren

Speedringvuren kunnen roodgloeiend worden in slechts 7 seconden. Toch zijn highlight vuren nog beter en zijn op temperatuur in 4 seconden.

Hightrans-ceran glas

Dit nieuw soort vitrokeramisch glas is tegenwoordig al in de meeste keramische kookplaten ingebouwd. Dit glas laat de warmte nog sneller door waardoor het kookproces sneller zal starten. Een groter rendement is hiervan eveneens het gevolg.

Booster functie

Deze functie kan enkel gebruikt worden bij inductiekookplaten. Een individuele zone kan hier tijdelijk op extra vermogen rekenen door het vermogen tijdelijk weg te nemen bij een andere zone. Door de snelheid van dit proces kan de gewenste temperatuur sneller bereikt worden.

Panherkenning

Panherkenning of pandetectie heeft een dubbele betekenis. Enerzijds kan het betekenen dat een kookzone detecteert of er een kookpot aanwezig is of niet. Indien niet, zal de kookzone niet aanschakelen. Anderzijds kan het voor een dubbele kookzone betekenen dat de zone de grootte van de pot detecteert en automatisch de grootte van de zone eraan aanpast. Het ene systeem heeft een veiligheidsaspect, het andere verhoogt de flexibiliteit.

Highlight weerstanden

De highlight weerstand bestaat uit een smal vlak weerstandsplaatje dat spiraalvormig in een ronde of ovale vorm wordt gelegd. Het voordeel van dit laatste type weerstand is dat meer warmte vrijkomt en dat deze warmte sneller de kookpot bereikt. Zones uitgerust met zulke weerstanden zullen dus merkelijk sneller zijn.

Wokbrander

Dit is een extra groot vuur met meerdere vuurringen. Het vermogen van deze platen kan gaan tot 5600watt. Een wokbrander is ideaal om snel te koken of voor het typisch oosters wok-koken. De wokbrander staat meestal centraal of uiterst links of rechts om de andere potten en pannen niet te hinderen.

Domino-element

Dit type van smalle kookplaat noemt men ook wel eens ‘domino’s’ omwille van de gelijkenis in vorm met de gekende dominosteentjes. Domino's bestaan in een groot aantal uitvoeringen: gas, vitrokeramische kookplaat met twee of één enkele zone, inductie, wok, lavagrill, contactgrill, stoomkoker, tepan yaki, friteuse,... De meest voorkomende variant van de domino's is 30 cm breed, maar er bestaan ook bredere uitvoeringen. Bovendien kan men een kookplaat uitbreiden met deze extra kookelementen die elk een aparte functie kunnen vervullen. Er kan zelfs voor geopteerd worden om zich zelf een eigen kookplaat samen te stellen uit verschillende van deze smalle elementen.

Tiptoets

Dit is een nieuwe soort bediening die te vinden is bij vele keramische kookplaten. De temperatuur kan hier geregeld worden door elektrische toetsten waar het vermogen digitaal mee kan ingesteld worden.

Bij de klassieke tiptoetsbediening zitten de sensoren onder het vitrokeramisch glas. Op het glas zelf wordt een zone afgebakend waar de bediening zal dienen plaats te vinden. Er bestaan verschillende soorten sensoren die allen onder de tiptoetsbediening gecatalogeerd kunnen worden. De eerste is de infrarode bediening die reageert op de warmte van de vinger wanneer deze op de sensor wordt geplaatst. De tweede is de capacitieve sensor die gebruik maakt van de elektrische capaciteit van de vinger. Deze laatste technologie blijkt betrouwbaarder dan de infraroodsensor. In de beide gevallen is het niet nodig om op de sensor te drukken, maar de vinger lichtjes op het glas te laten rusten. Ter bevestiging van de instelling zal de sturing vaak een akoestisch signaal genereren. In de meeste gevallen wordt een ‘+’ en ‘-‘ -sensor voorzien om de instelling van het vermogen te veranderen. Naast het akoestisch signaal is er een kleine display voorzien die de gekozen vermogensstand weergeeft.Vaak integreert deze bediening een groot aantal vermogensstanden waardoor een vrij nauwkeurige regeling mogelijk is. Ook hier zal de weerstand of de inductiezone getakt geschakeld worden zoals hierboven beschreven. Ook bij dit type bediening bestaat de “aankookautomaat”. De tiptoetsbediening toont zich als een betrouwbare en nauwkeurige bediening die zich bovendien zeer gemakkelijk laat reinigen. Indien water over de tiptoetsen loopt tijdens het koken zal de sturing meestal een akoestisch signaal produceren en zal de plaat om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld.

Draaiknop

Deze vindt men nog terug op de eenvoudigere en goedkopere kookplaten. Door een draai aan de knop stelt men het gewenste kookvermogen in. De weerstand wordt getakt aangestuurd, wat betekent dat hij steeds met vol vermogen aan- en uitgeschakeld wordt om zo de gewenste temperatuur in de pot te bereiken. Hoe hoger de gekozen stand, hoe langer de inschakeltijd van de weerstand en hoe korter de tijd dat wordt uitgeschakeld. Staat de draaiknop in de maximale positie dan blijft de weerstand permanent ingeschakeld. Enkel de veiligheidsthermostaat zal de weerstand nog uitschakelen bij een temperatuur tussen 600°C en 650°C al naar gelang het type vitrokeramisch glas. Sommige iets wat meer gesofistikeerde draaiknopbedieningen zijn uitgerust met wat een ‘aankookautomaat’ wordt genoemd. Deze technologie wordt hieronder beschreven. De draaiknop is een betrouwbare maar minder nauwkeurige bediening die bovendien het reinigen van de kookplaat niet vergemakkelijkt (wanneer de knoppen op de kookplaat werden geplaatst.

Piëzo

Bij deze bediening zitten de bedieningssensoren niet in het virtrokeramisch glas geïntegreerd, maar in een aluminium profiel aan de voorzijde van de kookplaat. Dit profiel is ook weer ononderbroken en glad, wat weer een voordeel voor de reiniging is. De sensoren worden op het aluminium afgebakend. Bij deze bediening is wel een lichte druk vereist: onder het metaal ligt namelijk een piëzo-elektrische sensor. Deze sensor bestaat uit een kwartskristal die bij samendrukking aan zijn uiteinden een elektrische spanning genereert. Deze spanning geeft het signaal aan de sturing. Ook hier krijgt men weer een akoestische feedback en een informatie over de gekozen stand via het display. Het voordeel van deze bediening is dat ze gescheiden van het vitrokeramische glas opgesteld is waardoor bij overkoken er geen vloeistof kan overheen lopen. Bovendien wordt het bedieningspaneel minder warm.

Slider

De sliderbediening kan men zeer goed met de tiptoetsbediening vergelijken. Hier vindt men echter geen ‘+’ of ‘-‘ sensoren terug maar een sensorgebied van “0” tot “max” dat men over de volledige lengte kan bedienen. Legt men de vinger ter hoogte van ‘max’ dan wordt de zone onmiddellijk in de hoogste stand geschakeld. Legt men de vinger ergens in het midden dan kiest men direct een tussenliggende stand. Ook hier worden akoestisch signaal en display als feedback gebruikt. De naam ‘slider’ werd gekozen doordat men met de vinger ook over het sensorgebied kan schuiven - to slide in het Engels - om het vermogen te veranderen. De werking van de sturing en het onderhoudsaspect zijn vergelijkbaar met die van de tiptoetsbediening.

Tiptoets

Bij de klassieke tiptoetsbediening zitten de sensoren onder het vitrokeramisch glas. Op het glas zelf wordt een zone afgebakend waar de bediening zal dienen plaats te vinden. Er bestaan verschillende soorten sensoren die allen onder de tiptoetsbediening gecatalogeerd kunnen worden. De eerste is de infrarode bediening die reageert op de warmte van de vinger wanneer deze op de sensor wordt geplaatst. De tweede is de capacitieve sensor die gebruik maakt van de elektrische capaciteit van de vinger. Deze laatste technologie blijkt betrouwbaarder dan de infraroodsensor. In de beide gevallen is het niet nodig om op de sensor te drukken, maar de vinger lichtjes op het glas te laten rusten. Ter bevestiging van de instelling zal de sturing vaak een akoestisch signaal genereren. In de meeste gevallen wordt een ‘+’ en ‘-‘ -sensor voorzien om de instelling van het vermogen te veranderen. Naast het akoestisch signaal is er een kleine display voorzien die de gekozen vermogensstand weergeeft.Vaak integreert deze bediening een groot aantal vermogensstanden waardoor een vrij nauwkeurige regeling mogelijk is. Ook hier zal de weerstand of de inductiezone getakt geschakeld worden zoals hierboven beschreven. Ook bij dit type bediening bestaat de “aankookautomaat”. De tiptoetsbediening toont zich als een betrouwbare en nauwkeurige bediening die zich bovendien zeer gemakkelijk laat reinigen. Indien water over de tiptoetsen loopt tijdens het koken zal de sturing meestal een akoestisch signaal produceren en zal de plaat om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld.

Triac

Deze vorm van bediening is identiek aan de klassieke tiptoetsbediening, maar verschilt in de achterliggende sturing. In dit geval zal de weerstand niet langer getakt met vol vermogen aan- en uitgeschakeld worden, maar zorgt een elektronische schakeling ervoor dat de weerstand constant aangeschakeld blijft maar dan wel met een aangepast vermogen. De technologie die hiervoor gebruikt wordt heet ‘triac-technologie’. Het voordeel hiervan is dat warmtepieken worden vermeden. De warmte wordt veel gelijkmatiger toegevoegd wat als voordeel heeft dat men de zone veel beter kan regelen, dat iets minder snel zal overkoken of aanbranden en dat zuiniger met energie kan omgesprongen worden. Deze vorm van bediening is identiek aan de klassieke tiptoetsbediening, maar verschilt in de achterliggende sturing. In dit geval zal de weerstand niet langer getakt met vol vermogen aan- en uitgeschakeld worden, maar zorgt een elektronische schakeling ervoor dat de weerstand constant aangeschakeld blijft maar dan wel met een aangepast vermogen.


Twist

Deze bediening combineert de voordelen van een elektronische tiptoetbediening met die van een draaiknop. Sommige mensen hebben het moeilijk met het gebruik van sensortoetsen en verkiezen een draaiknop. Maar dan hebben ze weer het nadeel van het moeilijke onderhoud. De twist-bediening biedt hier de oplossing. Het gaat hier om een magnetische draaiknop die op een daarvoor voorziene plaats op het kookvlak wordt geplaatst. Daar hecht hij magnetisch aan de onderliggende sturing -ook hier blijft de glasplaat ononderbroken glad. Door de vorm en zijn magnetische ‘hechting’ kan de knop draaien en ook kantelen. Door het kantelen van de knop in de richting van een zoneselector kiest men de zone die men wenst te gebruiken. Het display van die zone licht op en door nu aan de knop te draaien kan men het gewenste vermogen selecteren. Dit gaat zo voor elke zone. De werking van de sturing is vergelijkbaar met die hierboven beschreven. Na het koken kan men de twist-knop makkelijk van de kookplaat wegnemen, wat het onderhoud van de plaat aanzienlijk vergemakkelijkt.

$type=two$show=/p/koken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/tips.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/keuken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/elektro.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/realisaties.html$count=2$meta=0$author=0

Keuken_$t=1$sn=1$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/p/keuken.html

Klein Huishouden_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Beeld en Geluid_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Wonen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Inbouwtoestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Algemene weetjes_$show=/p/tips.html$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$

Service_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

Onderhoudtips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

$type=one$show=/p/nieuws.html$count=5$comment=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/keukenspecialisten.h$count=10$meta=0$author=0$p=1$show=/p/keukenspecialisten.html

Hapjes_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Voorgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Hoofdgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Nagerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Eenpansgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Kooktips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Landelijk_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Modern_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Greeploos_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Promoties_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/promoties_13.html

$type=two$show=/p/promoties.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Toestellen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/toestellen_14.html

Werkvlakken_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werkvlakken.html

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair.html

$type=two$show=/p/sanitair.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_27.html

$type=two$show=/p/spoelbak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-spoelbak.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_3.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/de-keukenkraan.html

$type=two$show=/p/de-keukenkraan.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-keukenkraan.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_24.html

Vaatwassers_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/vaatwassers.html

$type=two$show=/p/vaatwassers.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-vaatwasser.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-vaatwassers.html

Ovens_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/ovens.html

$type=two$show=/p/ovens.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-oven.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-ovens.html

Kookplaten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kookplaten.html

$type=two$show=/p/kookplaten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-kookplaten.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-kookplaten.html

Koelkasten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/koelkasten.html

$type=two$show=/p/koelkasten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_23.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/types.html

Fornuizen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/fornuizen.html

$type=two$show=/p/fornuizen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/11/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-fornuizen.html

Espressomachines_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/espressomachines.html

$type=two$show=/p/espressomachines.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_26.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-espressomachines.html

Dampkappen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/dampkappen.html

$type=two$show=/p/damkappen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2016/11/types-dampkappen.html

Toestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/toestellen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Keramiek_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/keramiek.html

Glas_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/glas.html

Beton_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/beton.html

RVS_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/rvs.html

Hout_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hout.html

Corian_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corian.html

Composiet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/composiet.html

Graniet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/graniet.html

Kunststof_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kunststof.html

Werkvlak_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/werkvlak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Designelementen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/designelementen.html

Opzetkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/opzetkast.html

Kolomkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kolomkast.html

Hoekhangkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekhangkast.html

Bovenkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/bovenkast.html

Hoekonderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekonderkast.html

Onderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/onderkast.html

Front_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/08/front.html

Materialen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/materialen.html

$type=two$show=/p/materialen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Corpus_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corpus.html

Keukenmeubel_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

Ontwerp_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/keukenmeubel.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/de-keukenencyclopedie.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/onderhoud-en-tips.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair_11.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/keukenkraan.html

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_11.html

Service en Herstellingen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/service-en-herstellingen.html

Naam

aeg,1,Antwerpen,26,beeld en geluid,2,beton,1,beton-onderhoud,1,bovenkast,2,Brussel,1,composiet,1,corpus,2,dampkap-onderhoud,8,dampkap-types,14,dampkap-werking,17,dampkappen,16,designelementen,1,elektro,4,espresso-geschiedenis,1,espresso-types,4,espressomachines,3,espressomachines-onderhoud,5,espressomachines-werking,1,fornuizen,3,fornuizen-onderhoud,1,fornuizen-type,2,fornuizen-werking,1,front,1,gerechten,4,glas,1,glas-onderhoud,1,graniet,1,graniet-onderhoud,1,greeploos,3,Hansgrohe,1,hapjes,9,Henegouwen,14,hoekhangkast,1,hoekonderkast,1,hoofdgerechten,12,hout,1,hout-onderhoud,1,inbouwtoestellen,5,industrieel,1,kastdeuren-kasten,2,keramiek,2,keramiek-onderhoud,1,keuken,37,keukenencyclopedie,8,Keukengids,21,keukenkast,1,keukenkraan,5,keukenkraan-onderhoud,1,keukenkraan-type,6,keukenkraan-werking,6,keukenmeubel,9,keukenmeubels,1,keukenplan,1,keukenspecialist,147,keukenvak,1,keukenvakman,111,klantenservice,4,klein huishouden,2,koelkast-types,10,koelkasten,4,koelkasten-onderhoud,2,koelkasten-werking,2,koken,3,kolomkast,1,kookeiland,1,kookplaten,8,kookplaten-onderhoud,1,kookplaten-types,4,kookplaten-werking,5,kooktips,1,kunststof,1,kunststof-onderhoud,1,landelijk,4,Limburg,21,loft,2,Luik,9,Luxemburg,3,materialen,4,Miele,1,modern,7,nagerechten,12,Namen,5,nieuws,43,nieuwsbrief,7,onderhoud-tips,4,onderkast,1,ontwerp,1,Oost-Vlaanderen,20,opzetkast,1,ovens,4,ovens-onderhoud,6,ovens-types,9,ovens-werking,6,promoties,5,realisaties,3,rvs,1,rvs-onderhoud,1,sanitair,2,sanitair-onderhoud,2,service-en-herstellingen,1,spec,1,spoelbak,3,spoelbak-onderhoud,1,spoelbak-types,3,spoelbak-werking,3,tips,2,toestellen,12,toestellen-onderhoud,10,vaatwassers,5,vaatwassers-onderhoud,2,vaatwassers-types,8,vaatwassers-werking,17,ventilatie,1,vlaams,2,Vlaams-Brabant,11,voorgerechten,16,Waals-Brabant,6,werkvlak,11,West-Vlaanderen,23,wonen,4,
ltr
item
De Grote Keukengids: Bediening van kookplaten
Bediening van kookplaten
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4wGiWIlCwgq3idUnV4pRPljBXXgqgMLpY1JXhwug4vW-Qrp4kjrxkzoGf6CnKE2jMihzNzv5-BhHAVEtSVoRMrUSBm-0ursDDuM7IHN_T6NkSHsTCaS4uNTT9cka2TI1zFJkMKIAN3gI/s320/degrotekeukengids_kookplaat.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4wGiWIlCwgq3idUnV4pRPljBXXgqgMLpY1JXhwug4vW-Qrp4kjrxkzoGf6CnKE2jMihzNzv5-BhHAVEtSVoRMrUSBm-0ursDDuM7IHN_T6NkSHsTCaS4uNTT9cka2TI1zFJkMKIAN3gI/s72-c/degrotekeukengids_kookplaat.jpg
De Grote Keukengids
https://www.degrotekeukengids.be/2016/10/bediening-van-kookplaten.html
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/2016/10/bediening-van-kookplaten.html
true
4775922182147760688
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Lees meer Antwoord Cancel reply Delete Door Home BLZ UPDATES Lees alles AANBEVOLEN RUBRIEK ARCHIEF ZOEKEN ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug naar Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zoaps 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volg BELANGRIJK Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy