Energie besparen bij een kookplaat

installatie

Het inbouwen van de kookplaat dient te gebeuren met grote zorg. De kookplaat is immers zeer gevoelig voor water en vuil. De voorschriften van de leverancier dienen dan ook ten allen tijde gevolgd te worden. Het inbouwen van de kookplaat gebeurt door een gat in het werkvlak te maken afhankelijk van de grootte van de plaat. Het is belangrijk dat de kookplaat niet gekneld zit in de inbouwopening. Indien dit wel het geval is, kan door thermische uitzetting tijdens het koken de kookplaat vervormen of in het geval van een glazen of vitrokeramische kookplaat, kan de glasplaat barsten. In het geval van vitrokeramisch glas, zal de breuk niet optreden ten gevolge van de uitzetting van het glas. Het glas kent bij opwarming quasi geen uitzetting, maar door de spanningen die ontstaan in het glas door het uitzetten van het metalen frame waarin het glas gemonteerd zit. Vaak wordt ook een toebehoren met de kookplaat meegeleverd om ze enigszins te fixeren in de inbouwopening. Het is overigens niet nodig om na de inbouw de kookplaat met siliconen rondom af te dichten. Onderaan de rand van de kookplaat zit een rubberen of elastomeren strip gemonteerd die er voor zorgt dat er geen water langs de randen de kast kan binnensijpelen. Indien de kookplaat in een houten werkblad wordt gemonteerd is het aan te raden na de uitzaging de houten structuur van het werkblad af te dekken met een zelfklevende aluminiumfolie, waarmee het hout tegen de hitte wordt beschermd. Ook een ruimte voor de bediening, indien deze losstaat van de plaat, moet voorzien worden. Kookplaten worden doorgaans op elektriciteit aangesloten, hiervoor moet de correcte aansluiting voorzien zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de correcte aansluitdoos en het correcte kabeltype met geleiders met voldoende doormeter dienen geplaatst te worden. De kookplaat dient eveneens op een apart elektrisch circuit te worden aangesloten met aparte zekering en bovendien op de differentieelschakelaar van 30 mA.

Bij gaskookplaten moet ook de gastoevoer voorzien worden. Een gaskookplaat kan werken op aardgas, propaan of butaan. Bij een aansluiting op aardgas moet er een toevoer door de installateur van de gasleidingen voorzien worden. Bij de andere twee is een aansluiting via een gasfles nodig. Sinds begin 1996 mogen gaskookplaten alleen verkocht worden als ze door een onafhankelijke instantie gekeurd zijn en een keurmerk toegekend krijgen. Dit kan teruggevonden worden op het typeplaatje van de gaskookplaat. Men dient erop te letten dat de kookplaat wel degelijk is gekeurd voor installatie in België. Dit wordt eveneens op het typeplaatje aangegeven. De gaskookplaten voor installatie in België zijn toegelaten voor wat men noemt de dubbele gascategorie (aardgas en flessengas). Deze categoriën zijn in België I2E+ (aardgas) of cat. I3+ (propaan-butaan). Alle andere categoriëen mogen niet in België verkocht noch geïnstalleerd worden. Voor aansluiting aan de gastoevoer van verplaatsbare gastoestellen; fornuizen - dient met een gekeurde elastomeren flexibel gewerkt te worden. Voor inbouwtoestellen dient met een metalen flexibelen slang met keuring ‘RHT’ - Résistant Haute Température; gewerkt te worden. Doe in alle gevallen een beroep op een erkende installateur. Bij inductiekookplaten is het aspect verluchting zeer belangrijk. Daar inductiekookplaten voor de sturing gebruik maken van zogenoemde vermogenselektronica die behoorlijk wat warmte opwekt tijdens het gebruik, dient deze op afdoende manier te worden gekoeld. De kookplaten zelf zijn daarom ook met één of meerdere ventilatoren uitgerust. Sla er zeker de installatiehandleiding op na om een correcte inbouw met voldoende verluchting zeker te stellen.

kosten

Koken op gas blijft het goedkoopste. Bij een gewone gaskookplaat gebruik je ongeveer 78m3 gas per jaar wat neerkomt op een gemiddelde kost van 41 euro. Indien de gaskookplaat onder glas zit is het gebruik nog lager. Slechts 55m3 gas per jaar, wat neerkomt op een prijs van ongeveer 30 euro. De elektrische kookplaat blijft het duurste in verbruik. De prijs ligt ver boven de 100 euro. Een keramische kookplaat verbruikt gemiddeld 530kwh en verbruikt rond de 100 euro per jaar. En investering in inductie kan al snel renderen, ze gebruikt gemiddeld 400kwh wat neerkomt op een prijs van ongeveer 80 euro per jaar.

rendement

Het rendement ligt zonder twijfel het hoogste bij inductie. Hier kan ongeveer 80% van de uit het elektriciteitsnet opgenomen energie ook effectief gebruikt worden om te koken. Dit is bijna 70% zuiniger dan bij een elektrische kookplaat. Toch moet hier gezegd worden dat het het gebruikte type kookpannen een belangrijke invloed heeft op het rendement van de inductiekookplaat. Bovendien kunnen niet alle types kookpotten op een inductiekookplaat worden gebruikt. Ter controle of een kookpot kan worden gebruikt, wordt als algemene regel gesteld dat wanneer een magneet aan de bodem van de pot of pan blijft kleven, hij geschikt is voor inductie. Keramisch kookmateriaal wordt hierdoor al uitgesloten, net als koper of aluminium en inox. Een pot geschikt voor inductie heeft meestal een bodem bestaande uit verschillende materialen, waaronder ferromagnetisch ijzer, die ervoor zorgt dat de pot inductie-geschikt is. Maar de bodems kunnen nu zulke verschillen in samenstelling vertonen die zich reflecteren op het rendement van de kookpot. Er bestaan kookpotten met een enorm hoog rendement - meestal komt dit overeen met de (hoge) kostprijs van deze potten -, zowel als (goedkopere) potten en pannen met een werkelijk teleurstellend rendement. Let bij aanschaf van kookpotten steeds of er een markering in de panbodem werd aangebracht die erop wijst dat de pan geschikt is voor inductie. Gietijzeren kookpotten zijn bovendien uitermate geschikt voor gebruik op inductie. Gaskookplaten en gewone keramische kookplaten scoren ongeveer gelijk rond ongeveer 60%. Indien halogeenlampen gebruikt worden in een keramisch vuur kan het rendement ook een heel stuk opgevoerd worden, maar dan enkel indien aangepast kookmateriaal wordt gebuikt, namelijk kookpotten met een mat zwarte bodem. Ook dan wordt nooit het rendement van een inductiekookplaat bereikt.

vermogen

Het vermogen van een kookzone wordt uitgedrukt in Watt. Als de kookplaten intens gebruikt worden, is een hoog vermogen noodzakelijk. Hoe hoger het vermogen, hoe sneller de gewenste temperatuur kan worden bereikt. Om het vuur minder intensief te gebruiken, zoals wanneer u een gerecht enkel wilt warm houden na de bereiding of wanneer u weinig kookt, is ook een lager vermogen geschikt. Bij de meeste kookplaten zijn de verschillende pitten voorzien van verschillende vermogens. Per kookzone kan van 1500 watt tot 6000 watt gebruikt worden. Het totale vermogen kan, bij de moderne kookplaten, verdeeld worden onder de gebruikte zones. De diameter van de vuren is gekoppeld aan het vermogen. Hoe groter de zone, hoe meer vermogen. De booster functie maakt het mogelijk om een nog groter vermogen op de kookzone te krijgen zodat men nog sneller kan koken. Het vermogen wordt dan tijdelijk weggenomen bij een andere kookzone. Dit is een technologie die bij inductiekookplaten wordt aangewend.

Er zijn ook verschillende soorten branders die elk meer geschikt zijn om een bepaalde bereiding te maken. Bij stralingszones zitten de elektrische weerstanden in een spiraalvorm. Dit kan gebruikt worden om grote hoeveelheden klaar te maken. Men onderscheidt hier twee types: de gespiraliseerde weerstanden en de zogenoemde highlight, quicktherm of high speed weerstanden. De gespiraliseerde weerstand bestaat uit een weerstandsdraad in de vorm van een spiraal. De zone wordt gevormd door deze gespiraliseerde draad opnieuw spiraalvormig in een ronde of ovale vorm te leggen. De highlight weerstand bestaat uit een smal vlak weerstandsplaatje dat spiraalvormig in een ronde of ovale vorm wordt gelegd. Het voordeel van dit laatste type weerstand is dat meer warmte vrijkomt en dat deze warmte sneller de kookpot bereikt. Zones uitgerust met zulke weerstanden zullen dus merkelijk sneller zijn. Halogeenzones doen de temperatuur dan weer heel snel stijgen en zijn ideaal om te roosteren. In vele gevallen kunnen de zones worden aangepast aan de grootte van de pan. Bij het plaatsen van een kookplaat moet voldoende aandacht worden besteed aan de elektrische aansluiting. Het gaat hier om toestellen met een groot elektrisch vermogen. Elektrische kookplaten kunnen vaak op verschillende manieren worden aangesloten: monofazig of meerfazig.
Bij een monofazige aansluiting op 230 V dient men met een hoge stroomopname rekening te houden. Het volstaat niet om de kookplaat op een klassiek stopcontact aan te sluiten. Er dient een rechtstreekse verbinding voorzien te worden vanuit de stroomkast - eventueel over een vaste wandcontactdoos voor grote vermogens. De voedingskabel dient over geleiders te beschikken met een voldoende grote doorsnede om te vermijden dat deze tijdens het gebruik te fel zouden opwarmen. Bij een meerfazige aansluiting onderscheidt men een twee- of driefasige aansluiting op 230 V en een driefasige aansluiting op 400 V. Meerfasige aansluitingen krijgen de voorkeur daar de stroomsterkte door de geleiders hierdoor beperkt kan worden. Wij raden aan om voor de elektrische aansluiting van uw kookplaat steeds beroep te doen op een erkend elektrisch installateur.

zuinig

Besparen op de energiefactuur hoeft niet altijd door te investeren in dure apparatuur. Door enkele eenvoudige gewoontes aan te kweken. Er kan tot 60% energie bespaard worden door potten en pannen altijd met een deksel te gebruiken. Hierdoor blijft de warmte in de pot. Er kan ook sneller gekookt worden door stoomvorming onder druk; de zogenaamde snelkookpan. Door het aanpassen van grootte van potten en pannen aan de diameter van de kookzone gaat er minder energie verloren. Bij een kleine pot op een groot vuur ontsnapt de warmte. Koken met een grote pot op een klein vuur neemt veel meer tijd en energie in beslag. Wie van gas is overgeschakeld naar keramisch koken kan best de oude potten en pannen vervangen. Door het koken op gas kan de ondergrond van potten en pannen licht gebold zijn geworden. Op een keramisch vuur is het van groot belang dat de potten en pannen vlak zijn omdat de warmte best wordt overgedragen door een optimaal contact tussen pot en kookplaat. Door het gebruik van een snelkookpan kan 50 tot 70% energie bespaard worden. Om te koken kan je best niet teveel water gebruiken indien het niet nodig is. Een nog betere oplossing is de stoomkoker. Deze heeft weinig water nodig en kan nog eens 50% energie besparen. Wanneer het eten bijna gaat is doe je er goed aan om de kookplaat al uit te schakelen enkele minuten voor het einde van de bereidingstijd. Zo kan je nog koken op de restwarmte van de plaat. Door de kleine restwarmte van koken op gas en inductie kan dit niet bij deze kookplaten.$type=two$show=/p/koken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/tips.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/keuken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/elektro.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/realisaties.html$count=2$meta=0$author=0

Keuken_$t=1$sn=1$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/p/keuken.html

Klein Huishouden_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Beeld en Geluid_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Wonen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Inbouwtoestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Algemene weetjes_$show=/p/tips.html$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$

Service_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

Onderhoudtips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

$type=one$show=/p/nieuws.html$count=5$comment=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/keukenspecialisten.h$count=10$meta=0$author=0$p=1$show=/p/keukenspecialisten.html

Hapjes_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Voorgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Hoofdgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Nagerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Eenpansgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Kooktips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Landelijk_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Modern_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Greeploos_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Promoties_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/promoties_13.html

$type=two$show=/p/promoties.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Toestellen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/toestellen_14.html

Werkvlakken_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werkvlakken.html

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair.html

$type=two$show=/p/sanitair.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_27.html

$type=two$show=/p/spoelbak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-spoelbak.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_3.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/de-keukenkraan.html

$type=two$show=/p/de-keukenkraan.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-keukenkraan.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_24.html

Vaatwassers_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/vaatwassers.html

$type=two$show=/p/vaatwassers.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-vaatwasser.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-vaatwassers.html

Ovens_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/ovens.html

$type=two$show=/p/ovens.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-oven.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-ovens.html

Kookplaten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kookplaten.html

$type=two$show=/p/kookplaten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-kookplaten.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-kookplaten.html

Koelkasten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/koelkasten.html

$type=two$show=/p/koelkasten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_23.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/types.html

Fornuizen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/fornuizen.html

$type=two$show=/p/fornuizen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/11/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-fornuizen.html

Espressomachines_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/espressomachines.html

$type=two$show=/p/espressomachines.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_26.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-espressomachines.html

Dampkappen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/dampkappen.html

$type=two$show=/p/damkappen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2016/11/types-dampkappen.html

Toestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/toestellen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Keramiek_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/keramiek.html

Glas_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/glas.html

Beton_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/beton.html

RVS_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/rvs.html

Hout_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hout.html

Corian_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corian.html

Composiet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/composiet.html

Graniet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/graniet.html

Kunststof_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kunststof.html

Werkvlak_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/werkvlak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Designelementen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/designelementen.html

Opzetkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/opzetkast.html

Kolomkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kolomkast.html

Hoekhangkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekhangkast.html

Bovenkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/bovenkast.html

Hoekonderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekonderkast.html

Onderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/onderkast.html

Front_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/08/front.html

Materialen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/materialen.html

$type=two$show=/p/materialen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Corpus_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corpus.html

Keukenmeubel_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

Ontwerp_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/keukenmeubel.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/de-keukenencyclopedie.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/onderhoud-en-tips.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair_11.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/keukenkraan.html

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_11.html

Service en Herstellingen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/service-en-herstellingen.html

Naam

aeg,1,Antwerpen,26,beeld en geluid,2,beton,1,beton-onderhoud,1,bovenkast,2,Brussel,1,composiet,1,corpus,2,dampkap-onderhoud,8,dampkap-types,14,dampkap-werking,17,dampkappen,16,designelementen,1,elektro,4,espresso-geschiedenis,1,espresso-types,4,espressomachines,3,espressomachines-onderhoud,5,espressomachines-werking,1,fornuizen,3,fornuizen-onderhoud,1,fornuizen-type,2,fornuizen-werking,1,front,1,gerechten,4,glas,1,glas-onderhoud,1,graniet,1,graniet-onderhoud,1,greeploos,3,Hansgrohe,1,hapjes,9,Henegouwen,14,hoekhangkast,1,hoekonderkast,1,hoofdgerechten,12,hout,1,hout-onderhoud,1,inbouwtoestellen,5,industrieel,1,kastdeuren-kasten,2,keramiek,2,keramiek-onderhoud,1,keuken,37,keukenencyclopedie,8,Keukengids,21,keukenkast,1,keukenkraan,5,keukenkraan-onderhoud,1,keukenkraan-type,6,keukenkraan-werking,6,keukenmeubel,9,keukenmeubels,1,keukenplan,1,keukenspecialist,147,keukenvak,1,keukenvakman,111,klantenservice,4,klein huishouden,2,koelkast-types,10,koelkasten,4,koelkasten-onderhoud,2,koelkasten-werking,2,koken,3,kolomkast,1,kookeiland,1,kookplaten,8,kookplaten-onderhoud,1,kookplaten-types,4,kookplaten-werking,5,kooktips,1,kunststof,1,kunststof-onderhoud,1,landelijk,4,Limburg,21,loft,2,Luik,9,Luxemburg,3,materialen,4,Miele,1,modern,7,nagerechten,12,Namen,5,nieuws,43,nieuwsbrief,7,onderhoud-tips,4,onderkast,1,ontwerp,1,Oost-Vlaanderen,20,opzetkast,1,ovens,4,ovens-onderhoud,6,ovens-types,9,ovens-werking,6,promoties,5,realisaties,3,rvs,1,rvs-onderhoud,1,sanitair,2,sanitair-onderhoud,2,service-en-herstellingen,1,spec,1,spoelbak,3,spoelbak-onderhoud,1,spoelbak-types,3,spoelbak-werking,3,tips,2,toestellen,12,toestellen-onderhoud,10,vaatwassers,5,vaatwassers-onderhoud,2,vaatwassers-types,8,vaatwassers-werking,17,ventilatie,1,vlaams,2,Vlaams-Brabant,11,voorgerechten,16,Waals-Brabant,6,werkvlak,11,West-Vlaanderen,23,wonen,4,
ltr
item
De Grote Keukengids: Energie besparen bij een kookplaat
Energie besparen bij een kookplaat
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDOwYfXU80i6PaEYLMxAvu0DNkUUgdYe2mRKbsXws0Gyzm5lcKEMGHXifKvxg0Us6Q8epG-lUNXF8Rox0ATJpSi-Ko2ivuxw8u0a-AECo_i0h6r3BTZfkxBvR3-rPtpUBEAcQWpkExoqU/s640/degrotekeukengids_kookplaat.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDOwYfXU80i6PaEYLMxAvu0DNkUUgdYe2mRKbsXws0Gyzm5lcKEMGHXifKvxg0Us6Q8epG-lUNXF8Rox0ATJpSi-Ko2ivuxw8u0a-AECo_i0h6r3BTZfkxBvR3-rPtpUBEAcQWpkExoqU/s72-c/degrotekeukengids_kookplaat.jpg
De Grote Keukengids
https://www.degrotekeukengids.be/2016/10/energie-besparen-bij-een-kookplaat.html
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/2016/10/energie-besparen-bij-een-kookplaat.html
true
4775922182147760688
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Lees meer Antwoord Cancel reply Delete Door Home BLZ UPDATES Lees alles AANBEVOLEN RUBRIEK ARCHIEF ZOEKEN ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug naar Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zoaps 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volg BELANGRIJK Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy