De werking van de vaatwas: detergent

In een vaatwasser worden verschillende producten gebruikt om een optimale werking van het toestel en een optimaal resultaat te garanderen. Deze drie producten zijn nog steeds afzonderlijk te verkrijgen, toch vindt men ze meer in gecombineerde tabletten terug die de drie functies in één vervatten.

Het gaat met name over:
  • het reinigingsmiddel of detergent
  • het spoelmiddel
  • het (regeneratie)zout
  • Meer en meer worden producten gecombineerd. Eén tablet bevat dan zowel de reinigingscomponent, de spoelmiddelfunctie als de onthardingsfunctie. Hoewel de werking van deze gecombineerde producten steeds wordt verbeterd, blijft het gebruik van de aparte producten nog steeds de oplossing die de beste resultaten biedt.
Voornamelijk het drogen blijkt een probleem te zijn bij gecombineerde producten. Dit lijkt logisch daar de tablet reeds in het begin van het programma vrijkomt terwijl het spoelmiddel eerst op het einde van het programma nodig is. En ondertussen heeft het toestel al een aantal keer afgepompt en nieuw water genomen… Hetzelfde is bovendien geldig voor de onthardingscomponent die eveneens in elke fase met vers water voorhanden dient te zijn.

Bovendien wordt vaak uit het oog verloren dat de gecombineerde tabletten slechts kunnen gebruikt worden tot een bepaalde maximale harheidsgraad van het water. Consulteer dus eerst de verpakking van de tabletten en vergewis u van de hardheid van het leidingswater. De beste oplossing blijft hoe dan ook met de drie aparte producten te werken.

het reinigingsmiddel

Het detergent is van vitaal belang bij het functioneren van een vaatwasmachine. Aangezien de mechanische kracht in een vaatwasmachine lager ligt dan bij de handafwas, is een meer agressief reinigingsmiddel aangewezen.
Het afwasmiddel of detergent heeft een dubbele functie: eerst en vooral dient het om de oppervlaktespanning van het water te verlagen, waardoor het vaatwerk optimaal kan bevochtigd worden. Anderzijds dient het om vetstoffen te binden en zo in het water in oplossing te houden.

Het verlagen van de oppervlaktespanning.

Water beschikt over een oppervlaktespanning. Oppervlaktespanning is het natuurkundig verschijnsel dat het oppervlak van een vloeistof aan een vloeistof-gas overgang zich gedraagt als een veerkrachtige laag. Een voorbeeldje om de oppervlaktespanning te illustreren: als een glas tot boven de rand wordt kan worden gevuld is dat dankzij de oppervlaktespanning van het water. Door het toedienen van het detergent zal de oppervlaktespanning van het water wegvallen. Er kunnen zich geen druppels meer vormen en het water kan zich aldus als een film over het hele vaatwerk verspreiden, waardoor het vuil makkelijker kan worden losgeweekt.
Het binden van de vuilresten

De meeste vuilresten die op het vaatwerk achterblijven zijn vetten of andere stoffen die niet goed of helemaal niet in water oplossen. Om veilig te stellen dat de mechanisch verwijderde vuilresten – door de kracht van de waterstraal – zich niet opnieuw op het vaatwerk of elders afzetten dienen ze met het water te kunnen afgevoerd worden. Hiervoor zitten er in het detergent complexe moleculen verwerkt die de dubbele eigenschap bezitten om enerzijds de vuilresten te binden en anderzijds toch perfect oplosbaar te zijn in water. Op deze manier kunnen de onopmosbare vuilresten toch met het water mee afgevoerd worden en kan het vaatwerk goed gereinigd worden. Voor het effectieve afwassen wordt een alkalisch reinigingsmiddel gebruikt. Dat alkalisch reinigingsmiddel bestaat uit polifosfaten, silicitaten, verzachters en bleekmiddelen.• De polyfosfaten zullen de etensresten tot in kleine deeltjes afbreken en ze laten circuleren in het water zodat de restjes zich niet opnieuw gaan vastzetten.
• Silicitaten zullen aangebrande of opgedroogde weken de etensresten los. De silicitaten zijn er bovendien verantwoordelijk voor dat metaal niet aangetast wordt gedurende door het water gebruikt bij de afwasbeurt.
• Verzachters dienen om de oppervlaktespanning te verlagen en om de deeltjes etensresten op te lossen in het water. Bovendien wordt aan het reinigingsmiddel chloorhoudende bleekmiddelen toegevoegd. Deze bleekmiddelen maken dat er geen bacteriën achterblijven op de huisraad. Ze werken dus kiemdodend.
het spoelmiddel

Het spoelmiddel – ook wel glansspoelmiddel genoemd – wordt in een apart reservoir opgeslagen en dient niet bij elke wasbeurt nagevuld te worden. Het spoelmiddel wordt enkel tijdens de laatste spoeling – net voor de droogfase – gebruikt.

Het bereidt als het ware het vaatwerk voor op de droogfase door de oppervlaktespanning van het water te verlagen. Ook nu wordt druppelvorming uitgeschakeld.
Het zorgt ervoor dat het water optimaal van het vaatwerk kan afstromen en dat het toch achterblijvende water als een dunne film op het vaatwerk ligt. Deze dunne waterfilm zal tijdens de droogfase optimaal kunnen verdampen.

Het glansspoelmiddel bestaat uit drie componenten: net als bij het alkalisch reinigingsmiddel een verzachter, maar ook nog zuren en een bindmiddel.

• De verzachter zal bij het glansspoelmiddel dienen om het water te ontspannen. Hierdoor zal het water makkelijker van de huisraad aflopen, wat natuurlijk de vaat sneller doet drogen.
• De zuren hebben een zeer specifieke functie. Opdrogende waterdruppels zullen steeds kringen en randen achterlaten. De zuren echter, gaan dit proces neutraliseren.

En als laatste component is er nog een bindmiddel op basis van alcohol. Het bindmiddel smeedt het glansspoelmiddel tot één geheel.

het regeneratiezout

Het regeneratiezout dient voor het regenereren van de onthardingsinstallatie die in elke vaatwasser is ingebouwd.

Daar elke liter water die in een vaatwasser wordt gebruikt meestal eerst door de onthardingsinstallatie stroomt, zullen er op een bepaald moment geen natriumionen meer beschikbaar zijn om het water te verzachten. Op dat moment is de ionenwisselaar verzadigd en werkt de onthardingsinstallatie niet meer. Om hem terug werkzaam te maken dient hij te worden “geregenereerd”. Daarom wordt er in een vaatwasser zout gebruikt. De regeneratie is als het ware het omkeren van het onthardingsproces. Bij verzadiging zal de sturing van de machine overgaan tot de regeneratie waarbij een hoeveelheid water dat vanuit het zoutreservoir komt – verzadigd met een natriumzout – door de ionenwisselaar worden gestuwd. Hierdoor worden alle calcium- en magnesiumionen verwijderd en vervangen door natriumionen. De calcium- en magnesiumionen worden met het water afgevoerd. De onthardingsinstallatie is nu weer volledig klaar voor het ontharden van het leidingwater. De frequentie waarmee wordt geregenereerd wordt bepaald door de hardheid van het water die op het toestel dient worden ingesteld. Om dit op een accurate manier te doen dient de gebruiker of de installateur eerst de hardheidsgraad van het water te meten.


Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: de eenvoudigste bestaat erin contact op te nemen met de watermaatschappij die de juiste hardheidsgraad voor de gevraagde ligging kan meedelen. De tweede mogelijkheid bestaat erin effectief te meten door gebruik te maken van de vaak met de vaatwasser meegeleverde verkleurende teststrips.


$type=two$show=/p/koken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/tips.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/keuken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/elektro.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/realisaties.html$count=2$meta=0$author=0

Keuken_$t=1$sn=1$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/p/keuken.html

Klein Huishouden_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Beeld en Geluid_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Wonen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Inbouwtoestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Algemene weetjes_$show=/p/tips.html$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$

Service_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

Onderhoudtips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

$type=one$show=/p/nieuws.html$count=5$comment=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/keukenspecialisten.h$count=10$meta=0$author=0$p=1$show=/p/keukenspecialisten.html

Hapjes_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Voorgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Hoofdgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Nagerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Eenpansgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Kooktips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Landelijk_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Modern_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Greeploos_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Promoties_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/promoties_13.html

$type=two$show=/p/promoties.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Toestellen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/toestellen_14.html

Werkvlakken_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werkvlakken.html

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair.html

$type=two$show=/p/sanitair.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_27.html

$type=two$show=/p/spoelbak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-spoelbak.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_3.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/de-keukenkraan.html

$type=two$show=/p/de-keukenkraan.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-keukenkraan.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_24.html

Vaatwassers_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/vaatwassers.html

$type=two$show=/p/vaatwassers.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-vaatwasser.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-vaatwassers.html

Ovens_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/ovens.html

$type=two$show=/p/ovens.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-oven.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-ovens.html

Kookplaten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kookplaten.html

$type=two$show=/p/kookplaten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-kookplaten.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-kookplaten.html

Koelkasten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/koelkasten.html

$type=two$show=/p/koelkasten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_23.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/types.html

Fornuizen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/fornuizen.html

$type=two$show=/p/fornuizen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/11/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-fornuizen.html

Espressomachines_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/espressomachines.html

$type=two$show=/p/espressomachines.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_26.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-espressomachines.html

Dampkappen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/dampkappen.html

$type=two$show=/p/damkappen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2016/11/types-dampkappen.html

Toestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/toestellen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Keramiek_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/keramiek.html

Glas_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/glas.html

Beton_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/beton.html

RVS_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/rvs.html

Hout_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hout.html

Corian_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corian.html

Composiet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/composiet.html

Graniet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/graniet.html

Kunststof_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kunststof.html

Werkvlak_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/werkvlak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Designelementen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/designelementen.html

Opzetkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/opzetkast.html

Kolomkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kolomkast.html

Hoekhangkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekhangkast.html

Bovenkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/bovenkast.html

Hoekonderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekonderkast.html

Onderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/onderkast.html

Front_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/08/front.html

Materialen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/materialen.html

$type=two$show=/p/materialen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Corpus_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corpus.html

Keukenmeubel_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

Ontwerp_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/keukenmeubel.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/de-keukenencyclopedie.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/onderhoud-en-tips.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair_11.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/keukenkraan.html

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_11.html

Service en Herstellingen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/service-en-herstellingen.html

Naam

aeg,1,Antwerpen,26,beeld en geluid,2,beton,1,beton-onderhoud,1,bovenkast,2,Brussel,1,composiet,1,corpus,2,dampkap-onderhoud,8,dampkap-types,14,dampkap-werking,17,dampkappen,16,designelementen,1,elektro,4,espresso-geschiedenis,1,espresso-types,4,espressomachines,3,espressomachines-onderhoud,5,espressomachines-werking,1,fornuizen,3,fornuizen-onderhoud,1,fornuizen-type,2,fornuizen-werking,1,front,1,gerechten,4,glas,1,glas-onderhoud,1,graniet,1,graniet-onderhoud,1,greeploos,3,Hansgrohe,1,hapjes,9,Henegouwen,14,hoekhangkast,1,hoekonderkast,1,hoofdgerechten,12,hout,1,hout-onderhoud,1,inbouwtoestellen,5,industrieel,1,kastdeuren-kasten,2,keramiek,2,keramiek-onderhoud,1,keuken,37,keukenencyclopedie,8,Keukengids,21,keukenkast,1,keukenkraan,5,keukenkraan-onderhoud,1,keukenkraan-type,6,keukenkraan-werking,6,keukenmeubel,9,keukenmeubels,1,keukenplan,1,keukenspecialist,147,keukenvak,1,keukenvakman,111,klantenservice,4,klein huishouden,2,koelkast-types,10,koelkasten,4,koelkasten-onderhoud,2,koelkasten-werking,2,koken,3,kolomkast,1,kookeiland,1,kookplaten,8,kookplaten-onderhoud,1,kookplaten-types,4,kookplaten-werking,5,kooktips,1,kunststof,1,kunststof-onderhoud,1,landelijk,4,Limburg,21,loft,2,Luik,9,Luxemburg,3,materialen,4,Miele,1,modern,7,nagerechten,12,Namen,5,nieuws,43,nieuwsbrief,7,onderhoud-tips,4,onderkast,1,ontwerp,1,Oost-Vlaanderen,20,opzetkast,1,ovens,4,ovens-onderhoud,6,ovens-types,9,ovens-werking,6,promoties,5,realisaties,3,rvs,1,rvs-onderhoud,1,sanitair,2,sanitair-onderhoud,2,service-en-herstellingen,1,spec,1,spoelbak,3,spoelbak-onderhoud,1,spoelbak-types,3,spoelbak-werking,3,tips,2,toestellen,12,toestellen-onderhoud,10,vaatwassers,5,vaatwassers-onderhoud,2,vaatwassers-types,8,vaatwassers-werking,17,ventilatie,1,vlaams,2,Vlaams-Brabant,11,voorgerechten,16,Waals-Brabant,6,werkvlak,11,West-Vlaanderen,23,wonen,4,
ltr
item
De Grote Keukengids: De werking van de vaatwas: detergent
De werking van de vaatwas: detergent
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKdyB3sk7a9NLiixystjVELNrIEyc8jC3_2spa6oImRrRQgg_lGXLqIrTEWsICLZIxNl4xcBqHW2jGGM0EMwC80SeDBn5tMdxoNOAe9NF19PZrkluVa1AwpDqptU-MbeEBYYykkSIwoG8/s320/washing-powder-1500058_640.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKdyB3sk7a9NLiixystjVELNrIEyc8jC3_2spa6oImRrRQgg_lGXLqIrTEWsICLZIxNl4xcBqHW2jGGM0EMwC80SeDBn5tMdxoNOAe9NF19PZrkluVa1AwpDqptU-MbeEBYYykkSIwoG8/s72-c/washing-powder-1500058_640.jpg
De Grote Keukengids
https://www.degrotekeukengids.be/2016/11/de-werking-van-de-vaatwas-detergent.html
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/2016/11/de-werking-van-de-vaatwas-detergent.html
true
4775922182147760688
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Lees meer Antwoord Cancel reply Delete Door Home BLZ UPDATES Lees alles AANBEVOLEN RUBRIEK ARCHIEF ZOEKEN ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug naar Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zoaps 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volg BELANGRIJK Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy