De werking van de vaatwas: water

Water is het belangrijkste bestanddeel van een goede afwasbeurt.

Afwassen zonder water is momenteel nog niet echt mogelijk. Het verwijdert allereerst de voedselresten tijdens het voorspoelen. Het water wordt ook gebruikt als drager van het detergent en warmte tijdens het eigenlijke afwassen. Ook daar blijft de mechanische werking van het water – namelijk door de kracht van de waterstraal etensresten verijderen – een cruciale rol spelen. Bovendien zal het water bij het naspoelen van het vaatwerk de overblijvende resten detergent verwijderen in samenspel met het spoelmiddel.

Het belang van de ontharding van het water in de vaatwasmachine.

Water bezit steeds een bepaalde hardheidsgraad, verantwoordelijk hiervoor zijn magnesium –en calciumzouten die in het water zijn opgelost en afkomstig zijn uit de bodem waaruit het drinkwater wordt gewonnen. Deze zouten hebben de nadelige eigenschap dat hun oplosbaarheid in water daalt bij stijgende temperatuur.
Dit betekent dat wanneer het water wordt opgewarmd, deze zouten voor een groot deel zullen neerslaan op het vaatwerk, de weerstand en de rest van het interieur van de vaatwasser. Dit is van groot belang bij een afwasmachine, aangezien water meteen te hoge hardheidsgraad onthard zal moeten worden in de vaatwasmachine om kalkneerslag op de weerstand en vooral op het vaatwerk te vermijden.
Wanneer zich kalk kan afzetten op de weerstand zal dit op termijn leiden tot het doorbranden van de weerstand daar deze zijn warmte niet meer aan het water kwijt kan door de steeds dikker wordende kalklaag.

Kalkneerslag op het vaatwerk is voornamelijk storend op glazen. Er vormt zich dan een ondoorzichtige witte waas op het glaswerk. Deze kan makkelijk weer verwijderd worden door het glas onder te dompelen in een oplossing van azijn en water.
Kalkneerslag wordt vermeden door de onthardingsinstallatie die in de vaatwasser ingebouwd zit.
Vooraleer het water in de machine effectief zal worden gebruikt voor het afwassen van vaatwerk, wordt het eerst door een zogenaamde ionenwisselaar worden geleid.

Het type ionenwisselaar dat gebruikt wordt in een afwasmachine functioneert aan de hand van bolletjes kunsthars met een omhulling van natriumionen. Het is de eigenschap van de ionenwisselaar om de ionen van de slecht oplosbare zouten – de calcium- en magnesiumionen dus – te binden en natriumionen in de plaats te stellen. De natriumionen zorgen ervoor dat er goed oplosbare zouten worden gevormd die niet neerslaan wanneer het water wordt opgewarmd. Het harde water wordt op deze manier verzacht. Het is bij dit verzachtingsproces – of onthardingsproces – belangrijk dat het water ook niet té zacht wordt gemaakt, daar het anders te agressief wordt en vaatwerk onherroepelijk kan beschadigen. Daar elke liter water die in een vaatwasser wordt gebruikt meestal eerst door de onthardingsinstallatie stroomt, zullen er op een bepaald moment geen natriumionen meer beschikbaar zijn om het water te verzachten. Op dat moment is de ionenwisselaar verzadigd en werkt de onthardingsinstallatie niet meer. Om hem terug werkzaam te maken dient hij te worden “geregenereerd”. Daarom wordt er in een vaatwasser zout gebruikt. De regeneratie is als het ware het omkeren van het onthardingsproces. Bij verzadiging zal de sturing van de machine overgaan tot de regeneratie waarbij een hoeveelheid water dat vanuit het zoutreservoir komt – verzadigd met een natriumzout – door de ionenwisselaar worden gestuwd. Hierdoor worden alle calcium- en magnesiumionen verwijderd en vervangen door natriumionen. De calcium- en magnesiumionen worden met het water afgevoerd. De onthardingsinstallatie is nu weer volledig klaar voor het ontharden van het leidingwater.

De frequentie waarmee wordt geregenereerd wordt bepaald door de hardheid van het water die op het toestel dient worden ingesteld. Om dit op een accurate manier te doen dient de gebruiker of de installateur eerst de hardheidsgraad van het water te meten.
Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: de eenvoudigste bestaat erin contact op te nemen met de watermaatschappij die de juiste hardheidsgraad voor de gevraagde ligging kan meedelen. De tweede mogelijkheid bestaat erin effectief te meten door gebruik te maken van de vaak met de vaatwasser meegeleverde verkleurende teststrips.

Sommige vaatwassers beschikken over een mechanisch gestuurde regeneratie wat betekent dat in functie van de ingestelde hardheidsgraad de vaatwasser met een vaste regelmaat zal regenereren. Bij elektronisch gestuurde modellen zal de vaatwasser de hoeveelheid instromend water meten. Het toestel “weet” perfect hoeveel water het uit de kraan kan toelaten vooraleer de ionenwisselaar is verzadigd, in functie van de ingestelde hardheidsgraad. Op dat moment zal worden geregenereerd, ongeacht de faze waarin het programme zich bevindt.

Slimme toestellen gaan zelfs nog een stap verder: zij zorgen ervoor dat het water dat voor het afwassen gebruikt wordt tevens niet te zacht is. Bij klassieke regeneratiesystemen is het vaak zo dat net na de regeneratie het water dat voor het afwassen gebruikt wordt te zacht is – daar de onthardingsinstallatie dan 100% onthardingscapaciteit heeft. De slimme vaatwasser eknt deze faze en zal voor een vermenging zorgen van dit te zachte water met zuiver leidingwater zodat het water steeds een minimale hardheid heeft.

Er wordt vaak beweerd dat een vaatwasmachine merkelijk meer energie verbruikt dan afwassen met de hand. Toch is niets minder waar. Zoals reeds aangehaald verbruikt een moderne vaatwasser ongeveer 1 kWh aan energie per cyclus, bij een waterverbruik van ongeveer 12 liter. Een handafwas verbruikt al snel 40 liter water met een energievebruik van meer dan 2 kWh. Dit werd reeds door meerdere studies van onafhankelijke organisties aangetoond.

Samengevat, water is nodig om:
  • resten te verwijderen
  • detergent te transporteren
  • warmte te transporteren
  • na te spoelen$type=two$show=/p/koken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/tips.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/keuken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/elektro.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/realisaties.html$count=2$meta=0$author=0

Keuken_$t=1$sn=1$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/p/keuken.html

Klein Huishouden_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Beeld en Geluid_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Wonen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Inbouwtoestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Algemene weetjes_$show=/p/tips.html$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$

Service_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

Onderhoudtips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

$type=one$show=/p/nieuws.html$count=5$comment=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/keukenspecialisten.h$count=10$meta=0$author=0$p=1$show=/p/keukenspecialisten.html

Hapjes_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Voorgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Hoofdgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Nagerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Eenpansgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Kooktips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Landelijk_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Modern_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Greeploos_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Promoties_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/promoties_13.html

$type=two$show=/p/promoties.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Toestellen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/toestellen_14.html

Werkvlakken_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werkvlakken.html

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair.html

$type=two$show=/p/sanitair.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_27.html

$type=two$show=/p/spoelbak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-spoelbak.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_3.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/de-keukenkraan.html

$type=two$show=/p/de-keukenkraan.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-keukenkraan.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_24.html

Vaatwassers_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/vaatwassers.html

$type=two$show=/p/vaatwassers.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-vaatwasser.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-vaatwassers.html

Ovens_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/ovens.html

$type=two$show=/p/ovens.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-oven.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-ovens.html

Kookplaten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kookplaten.html

$type=two$show=/p/kookplaten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-kookplaten.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-kookplaten.html

Koelkasten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/koelkasten.html

$type=two$show=/p/koelkasten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_23.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/types.html

Fornuizen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/fornuizen.html

$type=two$show=/p/fornuizen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/11/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-fornuizen.html

Espressomachines_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/espressomachines.html

$type=two$show=/p/espressomachines.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_26.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-espressomachines.html

Dampkappen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/dampkappen.html

$type=two$show=/p/damkappen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2016/11/types-dampkappen.html

Toestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/toestellen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Keramiek_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/keramiek.html

Glas_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/glas.html

Beton_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/beton.html

RVS_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/rvs.html

Hout_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hout.html

Corian_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corian.html

Composiet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/composiet.html

Graniet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/graniet.html

Kunststof_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kunststof.html

Werkvlak_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/werkvlak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Designelementen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/designelementen.html

Opzetkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/opzetkast.html

Kolomkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kolomkast.html

Hoekhangkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekhangkast.html

Bovenkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/bovenkast.html

Hoekonderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekonderkast.html

Onderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/onderkast.html

Front_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/08/front.html

Materialen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/materialen.html

$type=two$show=/p/materialen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Corpus_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corpus.html

Keukenmeubel_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

Ontwerp_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/keukenmeubel.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/de-keukenencyclopedie.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/onderhoud-en-tips.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair_11.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/keukenkraan.html

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_11.html

Service en Herstellingen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/service-en-herstellingen.html

Naam

aeg,1,Antwerpen,26,beeld en geluid,2,beton,1,beton-onderhoud,1,bovenkast,2,Brussel,1,composiet,1,corpus,2,dampkap-onderhoud,8,dampkap-types,14,dampkap-werking,17,dampkappen,16,designelementen,1,elektro,4,espresso-geschiedenis,1,espresso-types,4,espressomachines,3,espressomachines-onderhoud,5,espressomachines-werking,1,fornuizen,3,fornuizen-onderhoud,1,fornuizen-type,2,fornuizen-werking,1,front,1,gerechten,4,glas,1,glas-onderhoud,1,graniet,1,graniet-onderhoud,1,greeploos,3,Hansgrohe,1,hapjes,9,Henegouwen,14,hoekhangkast,1,hoekonderkast,1,hoofdgerechten,12,hout,1,hout-onderhoud,1,inbouwtoestellen,5,industrieel,1,kastdeuren-kasten,2,keramiek,2,keramiek-onderhoud,1,keuken,37,keukenencyclopedie,8,Keukengids,21,keukenkast,1,keukenkraan,5,keukenkraan-onderhoud,1,keukenkraan-type,6,keukenkraan-werking,6,keukenmeubel,9,keukenmeubels,1,keukenplan,1,keukenspecialist,147,keukenvak,1,keukenvakman,111,klantenservice,4,klein huishouden,2,koelkast-types,10,koelkasten,4,koelkasten-onderhoud,2,koelkasten-werking,2,koken,3,kolomkast,1,kookeiland,1,kookplaten,8,kookplaten-onderhoud,1,kookplaten-types,4,kookplaten-werking,5,kooktips,1,kunststof,1,kunststof-onderhoud,1,landelijk,4,Limburg,21,loft,2,Luik,9,Luxemburg,3,materialen,4,Miele,1,modern,7,nagerechten,12,Namen,5,nieuws,43,nieuwsbrief,7,onderhoud-tips,4,onderkast,1,ontwerp,1,Oost-Vlaanderen,20,opzetkast,1,ovens,4,ovens-onderhoud,6,ovens-types,9,ovens-werking,6,promoties,5,realisaties,3,rvs,1,rvs-onderhoud,1,sanitair,2,sanitair-onderhoud,2,service-en-herstellingen,1,spec,1,spoelbak,3,spoelbak-onderhoud,1,spoelbak-types,3,spoelbak-werking,3,tips,2,toestellen,12,toestellen-onderhoud,10,vaatwassers,5,vaatwassers-onderhoud,2,vaatwassers-types,8,vaatwassers-werking,17,ventilatie,1,vlaams,2,Vlaams-Brabant,11,voorgerechten,16,Waals-Brabant,6,werkvlak,11,West-Vlaanderen,23,wonen,4,
ltr
item
De Grote Keukengids: De werking van de vaatwas: water
De werking van de vaatwas: water
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFpfVNS6-2INM_WSiU1ekf8YMgVJXRsDzPkymjtFFi13G6i15u5rrzvXNfPsgTP3hhxWz6-QvQuBqzQjJUUGZi6D-gmb2z9iFGJ-2I4uVihwaLkuu6L3ZuwVqPF9Nc2NFEVnqtzK5d0TU/s320/washing-powder-1500058_640.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFpfVNS6-2INM_WSiU1ekf8YMgVJXRsDzPkymjtFFi13G6i15u5rrzvXNfPsgTP3hhxWz6-QvQuBqzQjJUUGZi6D-gmb2z9iFGJ-2I4uVihwaLkuu6L3ZuwVqPF9Nc2NFEVnqtzK5d0TU/s72-c/washing-powder-1500058_640.jpg
De Grote Keukengids
https://www.degrotekeukengids.be/2016/11/de-werking-van-de-vaatwas-water.html
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/2016/11/de-werking-van-de-vaatwas-water.html
true
4775922182147760688
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Lees meer Antwoord Cancel reply Delete Door Home BLZ UPDATES Lees alles AANBEVOLEN RUBRIEK ARCHIEF ZOEKEN ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug naar Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zoaps 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volg BELANGRIJK Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy