De vitrokeramische kookplaat

De kookplaat met keramisch, hitte-bestendig glas bestaat meestal uit 4 stralingselementen die via infrarode straling en geleiding warmte afgeven op de afgebakende kookzones. De kookplaat met keramisch, hittebestendig glas bestaat meestal uit 4 stralingselementen die via infrarode straling en geleiding warmte afgeven op de afgebakende kookzones. De elektrische weerstanden zitten vlak onder het glas gemonteerd. De kookzones lichten op wanneer ze warm zijn en verschillen van grootte. Doorgaans zijn er twee grote en twee kleine kookzones. De glasplaat is slechts enkele millimeters dik.

halogeenvuren

In 1986 werden de eerste halogeen kookzones geïntroduceerd. In plaats van hitte te genereren uit weerstanden gebruikt men halogeenlampen. Deze lampen stralen licht uit die door de bodem van de kookpot dient omgezet te worden in warmte. Het principe is hetzelfde als bij een halogeenlamp, alleen wordt de gloeidraad in een lager temperatuurzone gebracht dan bij verlichtingslampen. Hierdoor is er minder productie van licht en meer van kort golf infrarood. De meest courante lampen zijn geëvolueerd van buis naar ronde lampen. Hierdoor werd een betere warmtespreiding mogelijk, dit is positief voor potten en pannen van een mindere kwaliteit en voor energiebesparing. De lampen koelen ook sneller af na de uitschakeling van de vuren. De nadelen die aan koken op halogeen verbonden zijn, is de levensduur van de lampen. Deze moeten, afhankelijk van het gebruik, relatief snel vervangen worden. De grote baat van koken op halogeen is dat er sneller op vol rendement kan gekomen worden. Voorwaarde is echter wel dat er kookpotten worden gebruikt die optimaal licht in warmte kunnen omzetten. Een blinkende inox bodem is hiervoor helemaal niet geschikt. Gebruikt men de halogeentechnologie, dan dient men te opteren voor kookpotten met een zwarte bodem. Bij de halogeenzones vindt men de zogenaamde ‘full halogeen’ zones die enkel met halogeenlampen warmen. De meest gebruikte zijn echter de gecombineerde zones waardij de halogeentechnologie tesamen met weerstanden wordt ingezet. Het voordeel van de gecombineerde technologie is dat deze snelheid en regelbaarheid combineert. De pure halogeenzones warmen zeer snel op, maar zijn niet zo goed regelbaar: om de gewenste temperatuur aan te houden wordt de lamp constant aan- en uitgeschakeld, wat steeds weer tot warmtepieken leidt. Er zijn verschillende verhoudingen halogeen / gloeispiralen. Deze gaan van 33%/67% tot 67%/33%. De inertie is kleiner naargelang het aandeel gloeispiralen kleiner is.

inductie

Het principe van inductie maakt van de panbodem het eigenlijke verwarmingselement. Bij inductiekookplaat worden er geen weerstanden meer gebruikt. In plaats daarvan zit er onder de op de kookplaat afgebakende zone een elektrische vlakke spoel waardoor een hoogfrequente wisselstroom gestuurd wordt. Hierdoor ontstaat een hoogfrequent magnetisch veld dat doorheen het vitrokeramisch glas heen en ongeveer een centimeter boven het kookvlak heerst. Zolang er geen kookpot in dit magnetisch veld wordt geplaatst, wordt er geen warmte geproduceerd. Wanneer men nu een kookpot met ferromagnetische bodem - een bodem waar een magneet blijft aan kleven - zal de potbodem opwarmen. Deze warmte ontstaat door het wisselende magnetisch veld inductiestromen opwekt in de potbodem. Deze zogenaamde wervelstromen veroorzaken de hitte in de potbodem die door het Joule-effekt worden verspreid. Een bijkomend effect dat door het inductie-effect wordt gerealiseerd is het zogenaamde hysteriseffect, de snelle draaiing van de metaalkristallen die trachten het steeds wisselend magneetveld te volgen. Hierdoor ontstaat wrijving tussen de kristallen wat weer aanleiding geeft tot warmteontwikkeling.

voordelen van inductie

Een inductiekookplaat is vrij duur in aankoop maar zeker het overwegen waard door de grote voordelen die inductie biedt. Dit nieuw principe van koken heeft een enorm snelle reactietijden bij het in- en uitschakelen van de energietoevoer. Vaak wordt beweerd dat het gaarproces zelf ook versneld wordt door inductie. Dit is echter niet het geval, enkel de opwarmfase gebeurt erg snel. Dit verkort het hele kookproces op zich wel maar koken op zich gaat niet sneller. De inductiekookplaat reageert bovendien even snel als een gaskookplaat - er is hier met andere woorden ook geen sprake van enige traagheid. Dit houdt in dat wanneer het vermogen van een kookzone wordt gereduceerd men dit ook onmiddellijk in de kookpot merkt: indien men een zone uitschakelt waar een kookpot met melk die dreigt over te koken op staat, zal de opschuimende melk direct terugvallen en kookt de zaak niet over. Ook na het koken wordt de kookplaat bijna onmiddellijk koud doordat het niet langer de kookplaat is die de pot opwarmt, maar de kookpot die het vitrokeramisch oppervlak. De oppervlaktetemperaturen van het glas blijven tijdens het koken beperkt tot ongeveer 120°C. Bij frituren of bakken kan de temperatuur van het glas maximaal oplopen tot zo'n 200°C. Dit heeft als wezenlijk voordeel dat wanneer iets overkookt, het niet op het glas zal aanbakken of inbranden, waardoor de plaat veel makkelijker te reinigen is. Wanneer men een kleinere kookpot gebruikt op een grote kookzone dan zal bovendien de kookplaat enkel daar opwarmen waar de pot staat. De rest van de kookzone blijft koud. De veiligheid van de kookplaat wordt ook rijkelijk verhoogd. Er moet een pan op de kookzone staan of er is geen warmteontwikkeling. Het gevaar voor verbranding is heel minimaal. Dit draagt ook bij aan de energiebesparing bij de aanschaf van een inductiekookplaat. Doordat het vuur alleen werkt als de kookpot er staat wordt er geen energie verspild als de pan even van het vuur is. Nadeel van de inductiekookplaat is dat ze nog steeds vrij duur is, hoewel de trend de laatste jaren duidelijk dalend is. Aan de inbouw van een inductiekookplaat dient wel de nodige aandacht besteed te worden. Daar de kookplaat hoofdzakelijk uit elektronica bestaat die tijdens de werking behoorlijk warm kan worden, dient er voldoende verluchting voorzien te worden. De fabrikanten zullen hieraan uitgebreid aandacht besteden in hun montagehandleiding.

sensor

Een aantal fabrikanten brengen eveneens sensorgestuurde kookplaten op de markt. Er bestaan verschillende technologieën van sensorsturingen. De meest bekende zijn de infraroodsensoren en in het vitrokeramisch glas geïntegreerde temperatuursensoren. De meest gekende variant hiervan is de braadsensor. De infraroodsensoren zijn telescopische sensoren die in de kookplaat zijn geïntegreerd. Wanneer men sensorgestuurd wenst te koken brengt men de sensoren naar buiten. Blijven de sensoren ingedrukt, dan kookt men op de klassieke manier. Elke sensor is aan de nabijliggende zone gekoppeld. Tijdens het sensorkoken stelt men geen vermogensstand in, maar kiest men een bepaalde temperatuur. De temperatuur kan ingesteld worden tussen 60°C en 180°C. De kooksensoren lezen de temperatuur in de pot op de rand van de kookpot af: de pot zendt door zijn warmte een infrarode straling uit die door de sensor wordt opgevangen. Dit wordt als een temperatuur geïnterpreteerd en naar de sturing gestuurd die ervoor zorgt dat de temperatuur in de pot op het gewenste peil blijft. Het voordeel van deze technologie is dat slechts zoveel warmte wordt toegevoerd als daadwerkelijk nodig is. Dit spaart energie. Daarenboven wordt aanbraden of overkoken vermeden. Ook wordt het overbodig te roeren - roeren is nodig om aanbraden te vermijden. Ook dient men zich niet meer het hoofd te breken over welke vermogensstand men dient te kiezen om het kookproces op de juiste snelheid aan de gang te houden. Met andere woorden: inschakelen en niet meer naar om kijken tot wanneer het kookproces is afgelopen. Nadeel van deze technologie is dan weer dan aangepaste kookpotten noodzakelijk zijn. Klassieke inox kookpotten zijn niet echt geschikt daar zij zeer slecht infrarode straling uitzenden. Veelal worden een aantal kookpotten met de kookplaat meegeleverd. Gekleurde kookpotten of geëmailleerde kookpotten voldoen dan weer wel aan de vereisten. De braadsensor is dan weer specifiek ontworpen voor het bakken en braden van vlees. Bij de kookplaat wordt een systeempan meegeleverd die specifiek voor de braadsensor is ontworpen. Bij de zone die met de braadsensor is uitgerust stelt men geen temperatuur in maar een vermogen, te kiezen uit drie standen (minimum, medium en maximum). Elk van deze standen is voor een specifiek bak- of braadproces uitgedacht. Tijdens het braden meet de braadsensor de temperatuur van de systeempan en wordt de sturing aangepast zodat de instelling niet wordt onder- of overschreden. Met deze technologie wordt aanbakken en overhitten van braadvet vermeden.

stralingsvuren

De werking van de vitrokeramische vuren verschilt van principe weinig met de elektrische kookplaat. De opwarming van de kookplaat gebeurt door een combinatie van infrarode straling en warmtegeleiding. De weerstand gloeit op, hierdoor wordt infrarood licht opgewekt dat doorheen het glas de bodem van de kookpot bereikt waar het in warmte wordt omgezet. Tegelijk wordt het vitrokeramisch glas opgewarmd, warmte die op zijn beurt door geleiding aan de kookpot wordt overgedragen. Het grootste gedeelte van de opgewekte warmte straalt door naar de potten en pannen. Dit is het grote verschil met elektrisch koken, waar de warmte enkel door geleiding wordt overgedragen. De gloeispiralen kunnen in verschillende vormen gelegd worden zodat variabele vuren op maat gemaakt kunnen worden. Ronde, ovale en rechthoekige vuren zijn mogelijk geworden, de kookvuren zijn er dan ook in alle vormen en maten.

voor- en nadelen

De keramische kookplaat heeft geen uitzettings-coefficient. De plaat bestaat uit glas en kristallen. Bij hoge temperaturen heeft glas de neiging uit te zetten. Dit wordt gecompenseerd door de kristallen die een negatieve uitzettingscoëfficient hebben en bijgevolg krimpen. De uiteindelijke uitzettings-coëfficient is gelijk aan nul. Een ander voordeel ten opzichte van de klassieke elektrische kookplaat is de zeer goede warmtegeleiding. Het vitrokeramische glas heeft als eigenschap de warmte zeer goed door te laten in de verticale richting, namelijk vanaf de weerstand richting kookpot. De warmtegeleiding in de horizontale richting van het glas is dan weer zeer slecht zodat het glas buiten de kookzones slechts in beperkte mate zal opwarmen. In de eigenlijke kookzones kan de temperatuur oplopen tot 500°C daarbuiten komt de temperatuur zelden boven de 65°C. Door de minimale uitzettingscoefficient leidt dit temperatuurverschil niet tot thermische breuken. De warmte die onder het glas wordt opgewekt gaat voor 80% door straling en geleiding door het glas en verwarmt de kookpot. Door de lage warmteopslag in het glas blijft de kookzone minder lang warm dan de gietijzeren kookplaat na het uitschakelen. Het gebruikte glas is hard en duurzaam. Enkel hoge puntbelastingen of heel zware voorwerpen kunnen voor glassplinters of zelfs barsten zorgen. Bij correct gebruik is dit risico echter minimaal. Door de platte ondergrond kunnen potten en pannen makkelijk verschoven worden tijdens het koken. Dit verhoogt het gebruiksgemak en verkleint het risico op krassen en breuken in de plaat. Ook is de ondergrond van potten en pannen belangrijk. Deze moeten plat en onbeschadigd zijn. Moderne kookpotten zijn aan het gebruik op vitrokeramische kookplaten aangepast: hun bodem is lichtjes convex. Door het opwarmen wordt de bodem dan weer volledig vlak waardoor een optimaal contact met de kookzone wordt gerealiseerd. Indien de bodem van de pan of pot in koude toestand vlak zou zijn, wordt die bij het opwarmen concaaf, waardoor geen optimaal contact met de kookplaat verkregen wordt. Wanneer iets overkookt dient men het zo snel mogelijk af te vegen met een vochtige vaatdoek om inbranding te vermijden.

onderhoud 

De plaat kan best onderhouden worden wanneer ze nog niet helemaal is afgekoeld. Gebruik een vochtige vaatdoek en wat afwasmiddel om het glas te reinigen. Wanneer tijdens het koken iets overkookt, veeg het dan gewoon met een vochtige vaatdoek onmiddellijk af (let wel op voor verbranden bij de klassieke vitrokeramische plaat). Zeker wanneer een gerecht met veel melk of suiker overkookt, dient men dit onmiddellijk af te kuisen. Laat men dit inbakken op de gloeiend hete zone, dan raakt de plaat bij reiniging na afkoeling onherroepelijk beschadigd. Bij hardnekkige vlakken is het aangeraden eerst een speciale schraper te gebruiken - die meestal bij de plaat wordt meegeleverd - en daarna te reinigen met een speciale reinigingsmiddel voor vitrokeramische kookplaten. Op een keramische plaat mogen geen schuursponsen noch schuurmiddelen gebruikt worden. Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met citroen of azijn. Dit mag echter niet gebruikt worden op de omranding van de kookplaat. Hier maakt men best gebruik van een warm zeepsop. Bij een inductiekookplaat heeft men bijna geen onderhoudsproblemen daar de oppervlaktetemperatuur van de glasplaat tijdens het koken veel lager ligt dan bij de klassieke vitrokeramische plaat: het risico op inbranden wordt hierdoor zo goed als volledig uitgeschakeld.


$type=two$show=/p/koken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/tips.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/keuken.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/elektro.html$count=2$meta=0$author=0

$type=two$show=/p/realisaties.html$count=2$meta=0$author=0

Keuken_$t=1$sn=1$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/p/keuken.html

Klein Huishouden_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Beeld en Geluid_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Wonen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Inbouwtoestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/elektro.html

Algemene weetjes_$show=/p/tips.html$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$

Service_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

Onderhoudtips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/tips.html

$type=one$show=/p/nieuws.html$count=5$comment=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/keukenspecialisten.h$count=10$meta=0$author=0$p=1$show=/p/keukenspecialisten.html

Hapjes_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Voorgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Hoofdgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Nagerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Eenpansgerechten_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Kooktips_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/koken.html

Landelijk_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Modern_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Greeploos_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/realisaties.html

Promoties_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/promoties_13.html

$type=two$show=/p/promoties.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Toestellen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/toestellen_14.html

Werkvlakken_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werkvlakken.html

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair.html

$type=two$show=/p/sanitair.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_27.html

$type=two$show=/p/spoelbak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-spoelbak.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_3.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/de-keukenkraan.html

$type=two$show=/p/de-keukenkraan.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-keukenkraan.html

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_24.html

Vaatwassers_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/vaatwassers.html

$type=two$show=/p/vaatwassers.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-vaatwasser.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-vaatwassers.html

Ovens_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/ovens.html

$type=two$show=/p/ovens.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-de-oven.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-ovens.html

Kookplaten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kookplaten.html

$type=two$show=/p/kookplaten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking-van-kookplaten.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-kookplaten.html

Koelkasten_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/koelkasten.html

$type=two$show=/p/koelkasten.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_23.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/types.html

Fornuizen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/fornuizen.html

$type=two$show=/p/fornuizen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/11/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-fornuizen.html

Espressomachines_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2015/01/espressomachines.html

$type=two$show=/p/espressomachines.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking_26.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/type-espressomachines.html

Dampkappen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/dampkappen.html

$type=two$show=/p/damkappen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Werking_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/werking.html

Types_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2016/11/types-dampkappen.html

Toestellen_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/toestellen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Keramiek_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/keramiek.html

Glas_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/glas.html

Beton_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/beton.html

RVS_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/rvs.html

Hout_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hout.html

Corian_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corian.html

Composiet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/composiet.html

Graniet_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/graniet.html

Kunststof_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kunststof.html

Werkvlak_$t=1$sn=1$type=two$c=2$meta=0$p=1$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/werkvlak.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Designelementen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/designelementen.html

Opzetkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/opzetkast.html

Kolomkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/kolomkast.html

Hoekhangkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekhangkast.html

Bovenkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/bovenkast.html

Hoekonderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/hoekonderkast.html

Onderkast_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/onderkast.html

Front_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/08/front.html

Materialen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/10/materialen.html

$type=two$show=/p/materialen.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Corpus_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/corpus.html

Keukenmeubel_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

Ontwerp_$l=0$t=0$sn=0$rm=0$type=one$c=1$meta=0$p=0$show=/p/keukengids.html

$type=two$show=/p/keukenmeubel.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/de-keukenencyclopedie.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

$type=two$show=/p/onderhoud-en-tips.html$count=10$meta=0$author=0$p=1

Sanitair_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/sanitair_11.html

Keukenkraan_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/keukenkraan.html

Spoelbak_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/spoelbak_11.html

Service en Herstellingen_$type=two$c=6$meta=0$p=1$show=/2017/09/service-en-herstellingen.html

Naam

aeg,1,Antwerpen,26,beeld en geluid,2,beton,1,beton-onderhoud,1,bovenkast,2,Brussel,1,composiet,1,corpus,2,dampkap-onderhoud,8,dampkap-types,14,dampkap-werking,17,dampkappen,16,designelementen,1,elektro,4,espresso-geschiedenis,1,espresso-types,4,espressomachines,3,espressomachines-onderhoud,5,espressomachines-werking,1,fornuizen,3,fornuizen-onderhoud,1,fornuizen-type,2,fornuizen-werking,1,front,1,gerechten,4,glas,1,glas-onderhoud,1,graniet,1,graniet-onderhoud,1,greeploos,3,Hansgrohe,1,hapjes,9,Henegouwen,14,hoekhangkast,1,hoekonderkast,1,hoofdgerechten,12,hout,1,hout-onderhoud,1,inbouwtoestellen,5,industrieel,1,kastdeuren-kasten,2,keramiek,2,keramiek-onderhoud,1,keuken,37,keukenencyclopedie,8,Keukengids,21,keukenkast,1,keukenkraan,5,keukenkraan-onderhoud,1,keukenkraan-type,6,keukenkraan-werking,6,keukenmeubel,9,keukenmeubels,1,keukenplan,1,keukenspecialist,147,keukenvak,1,keukenvakman,111,klantenservice,4,klein huishouden,2,koelkast-types,10,koelkasten,4,koelkasten-onderhoud,2,koelkasten-werking,2,koken,3,kolomkast,1,kookeiland,1,kookplaten,8,kookplaten-onderhoud,1,kookplaten-types,4,kookplaten-werking,5,kooktips,1,kunststof,1,kunststof-onderhoud,1,landelijk,4,Limburg,21,loft,2,Luik,9,Luxemburg,3,materialen,4,Miele,1,modern,7,nagerechten,12,Namen,5,nieuws,43,nieuwsbrief,7,onderhoud-tips,4,onderkast,1,ontwerp,1,Oost-Vlaanderen,20,opzetkast,1,ovens,4,ovens-onderhoud,6,ovens-types,9,ovens-werking,6,promoties,5,realisaties,3,rvs,1,rvs-onderhoud,1,sanitair,2,sanitair-onderhoud,2,service-en-herstellingen,1,spec,1,spoelbak,3,spoelbak-onderhoud,1,spoelbak-types,3,spoelbak-werking,3,tips,2,toestellen,12,toestellen-onderhoud,10,vaatwassers,5,vaatwassers-onderhoud,2,vaatwassers-types,8,vaatwassers-werking,17,ventilatie,1,vlaams,2,Vlaams-Brabant,11,voorgerechten,16,Waals-Brabant,6,werkvlak,11,West-Vlaanderen,23,wonen,4,
ltr
item
De Grote Keukengids: De vitrokeramische kookplaat
De vitrokeramische kookplaat
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVbbbODKsIYxbc6QOkqk0MeyLSLrQs52aBC2htOTp362NxbybIfSze65n0athmgBGwy5r6ZocyHMGjOqM-LiohBflj17zw_fHLJ0wSzg5QKb5gv0halKOIu2yJ8SUDUaiCnH6_gEDSV90/s640/1+de+grote+keukengids.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVbbbODKsIYxbc6QOkqk0MeyLSLrQs52aBC2htOTp362NxbybIfSze65n0athmgBGwy5r6ZocyHMGjOqM-LiohBflj17zw_fHLJ0wSzg5QKb5gv0halKOIu2yJ8SUDUaiCnH6_gEDSV90/s72-c/1+de+grote+keukengids.jpg
De Grote Keukengids
https://www.degrotekeukengids.be/2017/09/de-vitrokeramische-kookplaat.html
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/
https://www.degrotekeukengids.be/2017/09/de-vitrokeramische-kookplaat.html
true
4775922182147760688
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten ONTDEK ALLES Lees meer Antwoord Cancel reply Delete Door Home BLZ UPDATES Lees alles AANBEVOLEN RUBRIEK ARCHIEF ZOEKEN ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug naar Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zoaps 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volg BELANGRIJK Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy